tel +48 77 46 10 430

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na czym polega regres ubezpieczeniowy?

Wykupiona polisa OC nie gwarantuje, że w każdej sytuacji sprawca wypadku uniknie odpowiedzialności finansowej. Mowa tu o regresie ubezpieczeniowym, czyli prawie towarzystwa ubezpieczeniowego do żądania zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wypłaconych odszkodowań. Takie konsekwencje dotyczą osób, które w sposób rażący dopuszczają się łamania przepisów ruchu drogowego.

Ustawodawca wyróżnia pięć sytuacji, w jakich to kierujący pojazdem ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody – zarówno w mieniu, jak i zdrowiu lub życiu osób. Są to:

  • umyślne wyrządzenie szkody,
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
  • prowadzenie pojazdu nabytego niezgodnie z prawem (np. kradzionego),
  • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,
  • ucieczka z miejsca wypadku.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności ubezpieczyciel w drodze dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów musi udowodnić, że miały one miejsce.

Do kogo kierowany jest regres ubezpieczeniowy?

Roszczenie zwrotu kosztów poniesionych przez ubezpieczyciela w każdym przypadku kierowane jest do osoby prowadzącej pojazd. To kierowca odpowiada za swoje czyny, nawet jeśli samochód lub inny środek lokomocji należy do kogoś innego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której właściciel pojazdu nie dopełnił obowiązku wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takich okolicznościach konsekwencje finansowe ponoszą obie osoby – zarówno kierujący, jak i właściciel.

Na zgłoszenie regresu ubezpieczeniowego towarzystwo ma 3 lata od momentu wypłacenia odszkodowania. Należy podkreślić, że mowa tu o dacie wypłaty rekompensaty, a nie dniu zdarzenia. To bardzo istotne, ponieważ poszkodowany (w zależności od powstałej szkody) ma czas od kilku do nawet kilkunastu lat na ubieganie się o zadośćuczynienie. Zatem sprawca zdarzenia może spodziewać się otrzymania regresu nawet przez kilkadziesiąt lat. Warto więc unikać sytuacji stwarzających ryzyko spowodowania wypadku i to nie tylko przez wzgląd na odpowiedzialność finansową.